Vägledande principer

Våra vägledande principer beskriver hur vi vill arbeta och agera; gentemot våra kunder och samarbetspartners, såväl som gentemot varandra.

1. Kunden i fokus

Vår grundläggande princip är att alltid sätta våra kunders intresse främst. Denna enkla regel ligger till grund för varje del av vår verksamhet.

2. Spetskompetens

Vi gör allt vi kan för att möta förväntningar och säkerställa bästa möjliga leverans inom alla delar av vårt erbjudande. För att alltid kunna erbjuda rätt kompetens så arbetar vi aktivt med att bygga och underhålla ett gediget lokalt nätverk på våra utvalda marknader.

3. Kreativitet

Förmågan att tänka annorlunda och hitta nya vägar genomsyrar vår organisation och våra affärer.  Vi tror att handlingskraft och modet att ligga i framkant är en viktig grund för ett aktivt värdeskapande – oavsett om det gäller att hitta nya investeringsmöjligheter eller att anpassa lösningar efter kunders specifika behov.

4. Teamwork

Inom vårt team så värdesätter vi tydlighet, ärlighet och integritet. Genom att arbeta tillsammans så utnyttjar vi våra olika perspektiv och erfarenheter för att nå den bästa helhetslösningen.

5. Förtroende

Vi eftersträvar långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder och samarbetspartners – vilket uppnås genom en öppen dialog om verksamheten, närvarande förvaltning samt uppföljning och avstämning av resultat.

Sveafastigheter

Norrlandsgatan 15
SE-111 43 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00
+46 8 545 075 10