Sveafastigheter säljer fastighetsutvecklingsprojektet Linnéuniversitetet i Kalmar


STOCKHOLM, 15 NOVEMBER 2016

Sveafastigheter Fund III (”Sveafastigheter”) har avyttrat fastighetsutvecklingsprojektet för Linnéuniversitetet i Kalmar till Länsförsäkringar Kalmar län, IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse, P&E Persson AB samt en pensionsstiftelse. Fastigheten övergick till de nya ägarna den 14 november 2016. 

Fastigheten, med Linnéuniversitetet som den huvudsakliga hyresgästen, förvärvades från Akademiska Hus i maj 2013. Vid den tidpunkten omfattade den uthyrningsbara ytan ca 12 000 kvm. Linnéuniversitet hade en önskan om att samla alla sina utbildningslokaler i Kalmar under ett tak, i syfte att underlätta möten över fakultetsgränserna samt för att bli mer tillgängliga i samhället. Sveafastigheter inledde omgående ett nära samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar kommun vilket redan efter 1 år resulterade i en planändring och slutligen ett hyresavtal om ca 23 000 kvm. Totalt omfattar om- och tillbyggnaden ca 19 000 kvm ändamålsenliga universitetslokaler.

Johan Tengelin, VD på Sveafastigheter säger:
”Det har varit en spännande och intensiv resa att tillsammans med Linnéuniversitetet och Kalmar kommun utforma ett av Sveriges för tillfället största projekt och en ny destination för regionen. Utöver planeringen av lokaler som främjar forskning och utbildning så har det varit stort fokus på att hitta lösningar för såväl miljö som social hållbarhet för både byggnaden och området.”

I oktober 2015 godkände regeringen det 20-åriga hyresavtalet och i januari 2016 fanns statsministern på plats för projektets första spadtag. Fastigheten som beräknas vara klar för första inflyttning under 2018 kommer att miljöcertifieras enligt Leed.

Johan Tengelin, VD på Sveafastigheter fortsätter:
”Det känns mycket bra att lämna över fastigheten och projektet till en grupp av stabila och långsiktiga ägare. Fastigheten är dessutom den sista investeringen i Sveafastigheter Fund III, så det är extra roligt att kunna avsluta fonden i vilken vi har levererat mycket god avkastning åt våra investerare med ett projekt där vi också har kunnat skapa stort mervärde för Linnéuniversitetet och Kalmar kommun.”

 

P&E Fastighetspartner kommer även fortsättningsvis ansvara för projektgenomförandet med Skanska som entreprenör. P&E Fastighetspartner är Sveafastigheters lokala partner avseende förvaltning och fastighetsutveckling i Kalmarregionen, samt minoritetsägare till fastigheten som nu säljs.

Kilpatrick Townsend och Cushman & Wakefield har varit säljarens rådgivare i försäljningsprocessen.

För mer information, kontakta: 

Sveafastigheter
Eric Bergström

Partner

+46 8 545 075 05
eric.bergstrom@sveafastigheter.se

VD och Partner
Johan Tengelin
+46 8 545 075 14
johan.tengelin@sveafastigheter.se

P&E Fastighetspartner
Partner

Per-Olof Persson
+46 70 309 72 80
p-o.persson@poefastighetspartner.se

Sveafastigheter är en ledande nordisk kapitalförvaltare. Affärsmodellen grundar sig på att identifiera fastigheter med utvecklingspotential och att skapa värde åt både hyresgäster och investerare genom lokal aktiv förvaltning och fastighetsutveckling. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2014 en del av Brunswick Real Estate. Läs mer på www.sveafastigheter.se

Brunswick Real Estate är en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med inriktning på fastigheter i Norden. Utöver Sveafastigheter ingår Leimdörfer samt Leimdörfer Real Estate Capital. Läs mer på www.brunswickrealestate.com

P&E Fastighetspartner grundades 1991 och har idag verksamhet över stora delar av Sverige, samt kontor i Kalmar och Stockholm. Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning, centrumutveckling, centrumledning samt bygg- och projektledning. Läs mer på www.poefastighetspartner.se
wkr0006.pdf

Sveafastigheter

Norrlandsgatan 15
SE-111 43 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00
+46 8 545 075 10