Spring För Livet

Spring För Livet är en löpartävling som på initiativ av Sveafastigheter anordnas på Djurgården i Stockholm varje år i maj. Alla intäkter går oavkortat till UNICEFs projekt i Malawi.

Spring För Livet anordnas av Sveafastigheter, i samarbete med UNICEF och Företag för Malawi, och har sedan starten 2012 samlat in 1 591 775 kr. Genom att vara del av Företag för Malawi och anordna välgörenhetsloppet Spring För Livet så bidrar vi till en bättre framtidsutsikt för barn i Malawi. Vi hoppas också att det ska vara motivation och bidra till bättre hälsa för medarbetare och branschkollegor. Till 2016 års lopp var det över 600 personer anmälda för att springa eller promenera 5 km eller 10 km.

Klicka här för att få mer information om hur man anmäler sig till nästa lopp

sfl2015secondupload-515springforlivet start

UNICEFs arbete i Malawi

Malawi är ett av världens fattigaste länder. I landet där aids är den vanligaste dödsorsaken så smittas varje dag cirka 270 personer av hiv. Så många som en miljon barn är föräldralösa och 100 000 av dem lever i hushåll utan vuxna. UNICEF i Malawi arbetar för att ge stöd till barn som tvingas leva helt själva eller tillsammans med äldre släktingar.

UNICEF Sverige, tillsammans med Företag för Malawi, har sedan 2006 stöttat ett pilotprojekt som bygger upp och stärker det sociala skyddsnätet i sex distrikt i Malawi.  Projektet innebär utökning av tillgången till hälsovård, vatten och sanitet och utbildning. För att nå långsiktig hållbarhet har även Malawis regering, som är med i implementeringen av projektet, getts särskilt stöd.

För barn upp till fem år inrättas ett barncenter, ett slags dagis, där barnen kan få stöd i sin utveckling. För barn mellan sex och arton år finns Childrens Corner, en slags fritidsgård, där barnen kan få vara barn i en annars mycket tuff tillvaro. UNICEF utbildar personal, som ofta är kvinnliga volontärer, och förser centren med utrustning.

malawi 3malawi 2

 

 

 

 

 

Företag för Malawi

Företag för Malawi är ett projekt där flera företag gått ihop och stödjer UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Företagen har stött projektet sedan 2006. I april 2016 genomfördes, för fjärde gången sedan projektet startades, en gemensam resa till Malawi där företagen fick följa UNICEFs insatser på plats och se vilken skillnad gruppens bidrag gör.

Företag för Malawi består av:
Sveafastigheter
Leimdörfer Holding
Atrium Ljungberg
Areim
Möller & Partners AB
Setterwalls Advokatbyrå

Länk till Spring För Livets hemsida

Sveafastigheter

Norrlandsgatan 15
SE-111 43 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00
+46 8 545 075 10