Värdeskapande

Sveafastigheters affärsmodell grundar sig på att identifiera fastigheter med utvecklingspotential och att skapa värde åt både hyresgäster och investerare genom aktiv förvaltning och fastighetsutveckling.

Fastigheterna struktureras tematiskt utifrån fastighetssegment eller potential. På så sätt kan vi använda vår och våra partners expertis på bästa sätt – vilket skapar attraktiva lösningar åt våra hyresgäster och tydliga investeringsmöjligheter åt våra kunder.

Alla Sveafastigheters fonder har levererat över benchmark, enligt den oberoende databasen Preqin. Den totala investeringsvolymen för fonderna uppgår till 19 miljarder, vilket kan översättas till över 75 genomförda förvärv av sammanlagt 700 fastigheter. För närvarande förvaltas fastigheter i Sverige, Danmark, Finland och Estland till ett värde om totalt cirka 10 miljarder kronor.

Framgångsrik förvaltningsmodell

Vår förvaltningsmodell, LAMP-modellen, har visat sig framgångsrik. Modellen består av partnerskap med motiverade och dedikerade lokala förvaltningsorganisationer (Local Asset Management Partners). Den dagliga förvaltningen sker nära fastigheten, hyresgästen och marknaden. Transaktioner och finansiering hanteras av Sveafastigheter, medan affärsplanerna för fastigheterna görs tillsammans med respektive LAMP.

SveafastigheterBostad_BB-4 liten

Kreativt tänkande

Förmågan att tänka annorlunda och hitta nya vägar genomsyrar vår organisation och verksamhet.  Vi tror att handlingskraft och modet att ligga i framkant är en viktig grund för ett aktivt värdeskapande – oavsett om det gäller att hitta nya investeringsmöjligheter eller att anpassa lösningar efter kunders specifika behov.

Sveafastigheter

Norrlandsgatan 15
SE-111 43 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00
+46 8 545 075 10