Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en ledande aktör inom värdeskapande fastighetsinvesteringar i Norden. Vi fokuserar på att identifiera fastigheter med utvecklingspotential, där vi kan skapa värde åt våra kunder genom aktiv förvaltning tillsammans med lokala samarbetspartners.

Sveafastigheters mål är att vara det självklara valet för värdeskapande fastighetsinvesteringar i Norden. Vi konstaterar ödmjukt att bolaget fått flerfaldiga utmärkelser som ledande i Norden och Baltikum, och gör vårt bästa för att våra kunder och partners ska fortsätta att tycka så. Sveafastigheters kunder består framför allt av institutionella investerare såsom pensionsfonder och försäkringsbolag, men även kommuner och privata investerare runt om i världen.

Affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på att identifiera fastigheter med potential för värdeskapande och utveckla dessa genom en aktiv lokal förvaltning. Arbetet omfattar transaktioner, förvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt strukturering och finansiering.

Vi tillhandahåller breda strukturer åt flera investerare, såsom våra fastighetsfonder. Men vi arbetar också med investeringslösningar och förvaltning åt enskilda kunder eller kommuner. Olika kunder har olika behov och önskemål – genom en öppen dialog kommer vi fram till den bästa strategin.

Organisation

_Q4B0048magnusfond

Sveafastigheter grundades 2003 och har idag cirka 25 anställda på kontoret i Stockholm. Till detta kommer ett gediget nätverk av lokala förvaltningspartners runt om i Sverige, Danmark, Finland och Estland. På så sätt kan vi kombinera snabbheten hos ett litet företag med ett stort bolags breda kompetens.

Sveafastigheter är sedan 2014 en del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med fokus på fastigheter i Norden.

 

 

Sveafastigheter

Norrlandsgatan 15
SE-111 43 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00
+46 8 545 075 10