Hållbarhet

Vi strävar efter en positiv effekt på de marknader där vi är verksamma, vare sig det gäller ekonomisk utveckling, miljöpåverkan eller social välfärd.

En naturlig del av verksamheten

Sveafastigheters målsättning är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning för våra kunder genom värdeskapande fastighetsutveckling och –förvaltning. Men vi anser att ekonomisk utveckling måste gå hand i hand med human välfärd och en sund miljö. Därför är ett aktivt hållbarhetsarbete en naturlig del av vår verksamhet. Att följa gällande tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar är en självklarhet för oss och ett krav gentemot samarbetspartners och leverantörer.

Investering i framtiden

Vi ser till fastigheternas livscykelperspektiv och anser att miljöåtgärder är en investering och värdehöjande snarare än en kostnad. Fokusområden inom miljöarbetet är energi, avfall och material då dessa områden kan innebära stor miljöbelastning för vår verksamhet.

Miljöcertifiering skall alltid utvärderas, och så långt det är ekonomiskt försvarbart, genomföras vid nyproduktion och större ombyggnationer. Sveafastigheter är medlem av Green Building Council och har erfarenhet av certifiering enligt BREEAM och LEED.

Tydlighet, ärlighet och integritet är viktiga ledord inom Sveafastigheters team. Vi arbetar för en god arbetsmiljö där likabehandling, säkerhet och hälsa är lika viktiga aspekter som den fysiska miljön.

Spring För Livet

Förutom den positiva effekt på samhället som vi kan bidra till genom vår Fastighetsutveckling så försöker Sveafastigheter ta en aktiv roll i ett större perspektiv. Sedan 2006 stödjer Sveafastigheter Företag för Malawi, ett projekt där flera företag har gått ihop för att stödja UNICEFs arbete för hårt utsatta barn i Malawi. 2012 grundade Sveafastigheter välgörenhetsloppet Spring För Livet, ett lopp där alla kan delta. Idag anordnas loppet i samarbete med UNICEF och anmälningsavgiften går oavkortat till Företag för Malawi. Vi hoppas att Spring För Livet även ska vara motivation och bidra till en bättre hälsa för våra medarbetare och branschkollegor.  Läs mer om Spring För Livet här.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete!