För hyresgäster

Vi tror att den dagliga förvaltningen görs bäst av dem som finns nära fastigheterna och den lokala marknaden. Därför arbetar vi med motiverade och dedikerade lokala förvaltningsorganisationer.

Förvaltning och felanmälan

Alla frågor som rör fastighetsförvaltning eller fastighetsutveckling hanteras av våra lokala partners.

Om du är hyresgäst och vill göra en felanmälan eller prata om din lokal eller ditt kontrakt, vänligen kontakta den förvaltare som har angivits i informationsbrev eller på anslag i entrén.

Sveafastigheter

Norrlandsgatan 15
SE-111 43 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00
+46 8 545 075 10