BrunswickReal Estate startar Brunswick Alternative Strategies samt rekryterar Karim Sahibzada och Tobias Emanuelsson för att leda verksamheten


Stockholm 5 september 2016:
Karim Sahibzada, medgrundare av Hemfosa Fastigheter och Tobias Emanuelsson, medgrundare av Scandinavian Property Group, har rekryterats till Brunswick Real Estate (“BRE”) för att leda den nya verksamheten Brunswick Alternative Strategies (“BAS”).

BAS kommer att agera inom alternativa strategier för fastighetsinvesteringar – till en början med fokus på infrastrukturrelaterade fastigheter – med ett erbjudande som kompletterar den befintliga verksamheten inom BRE.

Karim Sahibzada, VD för Brunswick Alternative Strategies säger: 

“I dagens marknadsläge med investerare som söker efter alternativa kassaflödesgenererande investeringar med långsiktigt stabila avkastningar, samtidigt som flera infrastrukturrelaterade sektorer söker investeringspartner, så ser vi en ökad möjlighet inom infrastruktur och andra alternativa fastighetsinvesteringar. BREs globala nätverk av investerare, track record av goda investeringar och kundfokuserade företagskultur gör BRE till en perfekt partner för oss.”

Peter Leimdörfer, Co-Managing Partner för Brunswick Real Estate säger:
“Följande på ett antal strategiska rekryteringar inom BRE så är jag mycket glad över att meddela att Karim och Tobias ska leda vår nya satsning BAS. De har båda två gedigen erfarenhet av att bygga upp och leda framgångsrika verksamheter. Det nya bolaget är helt i linje med vår ambition att erbjuda anpassade och differentierade strategier åt våra kunder. Givet rådande marknadsläge så tror vi att tidpunkten för att starta BAS är helt rätt.”

Media kontakt
Anna Åkerlund

Kommunikationschef
Brunswick Real Estate
+46 70 778 28 97
anna.akerlund@brunswickrealestate.com

Brunswick Real Estate (”BRE”) is a market leading group within advisory, investing and debt financing focusing on real estate in the Nordics.

By combining in-depth knowledge of real estate and the Nordic market with an investment bank’s capital markets expertise and financing edge, the group has advised clients in numerous complex transactions and created investor value through active and local investment management. The group has repeatedly been awarded best in class within its areas by Preqin and Euromoney.

The group is made up Leimdörfer, Sveafastigheter, Sveafastigheter Bostad, Brunswick Real Estate Capital, Brunswick Alternative Strategies, Brunswick Hotels and Brunswick Invest. The team includes some 70 real estate investment professionals in Stockholm, Malmö, Helsinki, Copenhagen and London as well as senior advisers with broad international expertise. For more information, please visit www.brunswickrealestate.com
wkr0006.pdf

Sveafastigheter

Norrlandsgatan 15
SE-111 43 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00
+46 8 545 075 10