Brunswick Real Estate

Spring För Livet

Ett lopp till förmån för Unicefs arbete för utsatta barn i Malawi!
Läs mer

Hållbarhet

Ekonomisk utveckling måste gå hand i hand med human välfärd och en sund miljö, därför är ett aktivt hållbarhetsarbete en naturlig del av vår verksamhet
Läs mer

Värdegrunder

Våra vägledande principer beskriver hur vi vill arbeta med våra kunder, partners och varandra
Läs mer

Värdeskapande

Vi skapar attraktiva plattformar för fastighetsinvesteringar, anpassade efter våra kunders behov och önskemål
Läs mer

Vår verksamhet

Vår verksamhet omfattar transaktioner, förvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt strukturering och finansiering.
Läs mer

First with clients, because clients come first.

Läs mer
Sveafastigheter är en ledande aktör inom värdeskapande fastighetsinvesteringar i Norden. Vi fokuserar på att identifiera fastigheter med utvecklingspotential, där vi kan skapa värde åt våra kunder genom aktiv förvaltning tillsammans med lokala samarbetspartners.

Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering.

Sveafastigheter grundades 2003 och förvaltar för tillfället fastigheter i Sverige, Finland, Danmark och Estland till ett värde om totalt cirka 12 miljarder kronor.

Läs mer om Sveafastigheter

Vår verksamhet

Vi tillhandahåller breda strukturer åt flera investerare, såsom våra fastighetsfonder. Men vi arbetar också med investeringslösningar och förvaltning åt enskilda kunder eller kommuner. Olika kunder har olika behov och önskemål – genom en öppen dialog kommer vi fram till den bästa strategin.

Här nedan återfinns exempel på strukturer som Sveafastigheter agerar inom idag. Innehavet under åren har omfattat äldreboenden, LSS-boenden, hotell, bostäder, handel, utbildning, kontor, logistik m.m.

Sveafastigheter Sverige I

Sveafastigheter Sverige I var den första svenska fond som riktade sig till institutionella investerare. Fonden lanserades 2003 med fokus på kassaflödesgenererande fastigheter i Sverige och stängde för investeringar 2006, med eget kapital om 450 miljoner kronor. Fonden är rankad som den bäst avkastande fonden i Europa enligt den oberoende databasen Preqin (Q3 2015).

Sveafastigheter Fund II

Sveafastigheters andra fond lanserades under 2006 och stängde för investeringar 2009 med eget kapital om 1,2 miljarder kronor. Fund II är en nordisk fastighetsfond med fokus på fastigheter i Sverige och Finland, med hög och hållbar avkastning oberoende av fastighetstyp. Fonden är enligt Preqin rankad som den bäst avkastande fonden med nordiskt fokus (Q3 2015).

Sveafastigheter Fund III

Sveafastigheters tredje fond lanserades 2010 och stängdes för investeringar i början av 2011, med eget kapital om 317 miljoner euro. Fondens fokus är fastigheter i Sverige, Finland, Danmark och Baltikum.

Partners Group mandat

Den globala kapitalförvaltaren Partners Group förvärvade under 2015, på uppdrag av dess investerare, en portfölj om 32 fastigheter ur Sveafastigheter Fund II. Partners Group gav Sveafastigheter mandatet att fortsätta förvaltningen och utvecklingen av portföljen, som inkluderar en blandning av utvecklings- och kassaflödesfastigheter.

Regio

Sveafastigheter och Tredje AP-fonden (”AP3”) startade 2015 ett nytt bolag, Fastighets AB Regio, med fokus på kontors- och handelsfastigheter i växande regionstäder. Målsättningen är att genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning skapa en fastighetsportfölj med hög och stabil avkastning. Bolaget majoritetsägs av AP3 och förvaltas av Sveafastigheter.

Sveafastigheter Bostad

Under 2014 bildades bolaget Sveafastigheter Bostad med syfte att initiera, utveckla och långsiktigt förvalta hyresbostäder. Målsättningen är att leverera 300 prisvärda och hållbara lägenheter per år, med fokus på Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås. Visionen är att Sveafastigheter Bostad skall tillhöra landets ledande bostadsförvaltare avseende kundnöjdhet. Länk till Sveafastigheter Bostad här.

 

Våra medarbetare

croping of image

Johan Tengelin

Partner, CEO

+46 8 545 075 14
+46 70 600 21 67
johan.tengelin@sveafastigheter.se

croping of image

Emil Haraldsson

Partner, CFO

+46 8 545 075 18
+46 73 060 75 18
emil.haraldsson@sveafastigheter.se

croping of image

Kristina Agild

Executive assistant

+46 8 545 075 04
+46 70 899 42 42
kristina.agild@sveafastigheter.se

croping of image

Anna Åkerlund

Communications and Investor relations

+46 70 778 28 97
anna.akerlund@sveafastigheter.se

croping of image

Eric Bergström

Partner, Investment management

+46 8 545 075 05
+46 70 509 75 05
eric.bergstrom@sveafastigheter.se

croping of image

Einar Erici

Partner, Head of Finance

+46 8 545 075 24
+46 73 347 95 24
einar.erici@sveafastigheter.se

croping of image

Andreas Lönberg

Partner, Investment management

+46 701 49 08 01
+46 8 545 075 02
andreas.lonberg@sveafastigheter.se

croping of image

Mikael Pehrsson

Partner, Investment management

+46 8 545 075 19
+46 70 293 31 19
mikael.pehrsson@sveafastigheter.se

croping of image

Erik Widmark

Partner, Investment management

+46 8 545 075 06
+46 70 586 75 06
erik.widmark@sveafastigheter.se

croping of image

Alexander Wörlund

Director, Finland

+358 (44) 510 4146
alexander.worlund@sveafastigheter.se

croping of image

David Brandemark

Associate, Financial control

+46 8 545 075 08
+46 70 222 99 55
david.brandemark@sveafastigheter.se

croping of image

Anton Ringqvist

Associate, Financial control

+46 8 545 075 15
+46 72 540 85 69
anton.ringqvist@sveafastigheter.se

croping of image

Hanna Keberku

Analyst

+46 8 545 075 23
+46 72 250 65 73
hanna.keberku@sveafastigheter.se

croping of image

Gustav Lilliehöök

Analyst

+46 8 545 075 21
+46 72 717 01 22
gustav.lilliehook@sveafastigheter.se

croping of image

David Repton

Analyst

+46 8 545 075 11
+46 70 550 13 28
david.repton@sveafastigheter.se

croping of image

Tomas Rockström

Analyst

+46 70 338 96 97
+46 8 545 075 25
tomas.rockstrom@sveafastigheter.se

croping of image

Carl Rosén

Analyst

+46 8 545 075 01
+46 70 550 70 14
carl.rosen@sveafastigheter.se

croping of image

Markus Mittler

Technical Controller

+46 (760) 507 553
+358 (44) 995 7002
markus.mittler@sveafastigheter.se

croping of image

Annica Gatu

Business Controller

+46 70 363 11 48
+46 8 545 075 16
annica.gatu@sveafastigheter.se

croping of image

Hanna Franzén

Group Accounting Manager

+46 8 545 075 29
+46 76 764 63 63

hanna.franzen@sveafastigheter.se

croping of image

Jill Malmqvist

Group Accounting Manager

+46 8 545 075 13
+46 70 742 87 88
jill.malmqvist@sveafastigheter.se

croping of image

Carina Sandberg

Accountant

+46 8 545 075 07
+46 70 216 30 02
carina.sandberg@sveafastigheter.se

croping of image

Katrin Wåhl

Accountant

+46 8 545 075 20
+46 73 061 90 19
katrin.wahl@sveafastigheter.se

croping of image

Linnea Dahlgren

Reception

kontorsadmin@sveafastigheter.se

Sveafastigheter

Norrlandsgatan 15
SE-111 43 Stockholm, Sweden
+46 8 545 075 00
+46 8 545 075 10